Kablo Kesit Hesaplama

Ondalık hesaplamalar için virgül yada noktalama işareti fark etmez.
Watt değerinde giriş yapılacak (*)
Metre değerinde giriş yapılacak (*)
Volt değerinde giriş yapılacak (*)
% değerinde giriş yapılacak (*)
Tazele