Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Temiz Çevre Ucuz Yönetim
Kesintisiz Enerji
Sessiz Enerji
Sonsuz Kaynak

Solar Tarla

Son yıllarda temiz ve yenilenebilir enerji yatırımları gelişen teknolojiyle beraber büyük bir atılım göstermiştir. Firmamızda uzman mühendisler tarafından hazırlanan çatı üzeri öz tüketim ve solar tarla projeleri ile sizde bu sektörü hem bir yatırım aracı olarak hem de çevreyi korumak için değerlendirebilirsiniz.

Ülkemizin yıllık güneşlenme oranları göz önüne alındığında birçok bölgemiz güneş enerjisi yatırımları için avantaj sağlamaktadır. Seçilen bölgeye göre 5-7 yıl arasında bir geri ödeme süreci sağlar fakat yapılan yatırımın ömrü 25 yıldır.

-Temiz enerji
-Düşük personel maliyeti
-Kısa geri ödeme süreci
-Uzun ömürlü yatırım
-Düşük bakım maliyetleri
-Garanti satış

Öz Tüketim Uygulaması

Bağ evleri, tarımsal sulama alanları, yazlıklar, gibi elektrik tesisatının olmadığı ve belirli periyodlarla kullanılan bölgelerde zahmetsiz ve ücretsiz enerjiye en kolay yoldan ulaşmayı sağlamaktadır. Tüketilen kw/h miktarı ve bulunduğunuz bölge göz önüne alınarak ihtiyacınız doğrultusunda solar panel, düşük güçlü rüzgar tribünleri veya iki uygulama kombine edilerek sizler için en uygun sistem tarafınıza sunulmaktadır.

Yeşil Ev

Küresel ısınmanın arttığı ve iklimlerin değiştiği dünyamızda evinizi yeşil enerjiye geçirip hem çevreyi korumak hemde tasarruf yapmak artık elinizde.

-Ayrıştırılmış ve sıkıştırılmış çöp depolama sistemleri
-Yağmur suyunun filtrelenerek bahçe sulaması yapılması
-Güneş panelleri, rüzgar gülleri ve güneş lambalarıyla ortak kullanım ve bahçe alanlarının aydınlatılması.
-Mesken içerisinde değişikliklerle gün ışığının düzenlenmesi ve daha verimli kullanılması