HİZMETLERİMİZGÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

KOLAY KURULUM
Olanak veya ihtiyaçlarınıza göre size en uygun sistemi en kısa sürede devreye alıyoruz.
GERİ DÖNÜŞÜM
Artan elektrik maliyetlerine çözüm olmasının yanında çevreyi de koruyarak, hem bütçeye hem de doğaya katkı sağlıyoruz.
BAKIM MALİYETLERİ
Düşük bakım maliyetleri ile sistemin geri ödeme sürecini hızlandırıyoruz.
ŞEBEKEYE BAĞLI OLMAYAN SİSTEMLER
Elektrik alt yapısının bulunmadığı konumlarda gerekli ihtiyaçlarınız GES ile karşılıyoruz.

GES Karar Süreci

Bir güneş enerjisi sistemi kurmak, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığınızı azaltmanın ve elektrik faturalarınızdan tasarruf etmenin harika bir yolu olabilir. Bir güneş enerjisi sistemi kurmak için bazı genel adımlar şunlardır:

Enerji ihtiyaçlarınızı değerlendirin: İlk adım, geçmiş enerji faturalarınızı gözden geçirerek ve aylık ortalama enerji tüketiminizi belirleyerek enerji ihtiyaçlarınızı belirlemektir.

Bir güneş paneli sistemi seçin: Enerji ihtiyaçlarınıza, bütçenize ve ev veya iş gereksinimlerinize uygun bir güneş paneli sistemi seçin. Bu kararı vermenize yardımcı olması için Yotta Mühendislik firmasına danışabilirsiniz.

Gerekli izinleri alın: Yaşadığınız yere bağlı olarak, bir güneş enerjisi sistemi kurmadan önce yerel hükümetten veya elektrik dağıtım şirketinden izin almanız gerekebilir. Montajcınız bu süreçte ilerlemenize yardımcı olabilir.

Güneş panellerini kurun: Gerekli izinleri aldıktan sonra, güneş enerjisi tesisatçınız güneş panellerini çatınıza veya zemine monte bir sisteme kuracaktır. Ayrıca güneş panellerini evinizin elektrik sistemine bağlamak için gerekli kabloları ve invertörler gibi diğer bileşenleri kuracaklar.

Şebekeye bağlanın: Şebekeye bağlı bir sistem kuruyorsanız, güneş enerjisi panellerinizyerel elektrik şebekesine bağlanacaktır, böylece fazla gücü kamu hizmeti şirketine geri satabilirsiniz.

Son denetim: Kurulum tamamlandıktan sonra, güneş enerjisi tesisatçınız, sistemin yasalara uygun olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olmak için son bir denetim planlayacaktır.

Bakım: Güneş enerjisi sisteminizin düzenli bakımı, verimli ve etkin bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu, panellerin temizlenmesini, herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmeyi ve sistemin beklenen miktarda enerji ürettiğinden emin olmayı içerebilir.

Kurulum sürecinde size rehberlik edebilecek ve güneş enerjisi sisteminiz hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilecek saygın bir güneş enerjisi tesisatçısı ile çalışmak önemlidir.

https://yottamuhendislik.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash-scaled.jpg

Çatı Ges

Çatı Ges Hakkında
Çatı GES sistemleri, çatılara monte edilen fotovoltaik (PV) paneller kullanarak güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürürler. Bu elektrik enerjisi, aynı bina veya tesis içinde kullanılabileceği gibi, elektrik şebekesine de verilebilir. Ayrıca, fazla üretilen elektrik enerjisi elektrik şebekesine verilerek net metering (net ölçüm) adı verilen bir mekanizma ile tüketilen enerjinin bedelinden düşülerek tasarruf sağlanabilir.
Çatı GES sistemleri, işletmeler için birçok avantaj sağlar. Bunlar arasında enerji faturalarında azalma, sürdürülebilirlik ve çevresel faydalar, enerji bağımsızlığı ve enerji maliyetlerindeki kontrol artışı sayılabilir. Ayrıca, bazı ülkelerde çatı GES sistemleri için teşvikler ve vergi indirimleri de mevcuttur.
Ancak, çatı GES sistemleri kurulumu için belli bir yatırım maliyeti gerekmektedir ve bazı durumlarda bina veya çatı yapısına uygun olmayabilir. Ayrıca, sistemlerin bakımı ve güneş enerjisi üretimi için uygun iklim koşullarının mevcut olması gerekmektedir.
https://yottamuhendislik.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/marcin-jozwiak-oh0DITWoHi4-unsplash-768x512.jpg

5.1.ç

5.1.ç Maddesi Hakkında
5 MW üst sınırı üstünde tüketim gerektiren tesisler için geçerli olan 5.1.ç maddesi, üretim ve tüketim verilerinin aynı ölçüm noktasında bulunması ve yüksek anlık tüketimin bulunması şartını koşmaktadır. Aylık mahsuplaşma olsa bile mahsuplaşma kriterleri saatlik mahsuplaşma kapsamında yapılmaktadır.
Bu kriterlerin amacı, yüksek anlık tüketim gerektiren tesislerin, ürettikleri enerjiyi anında kullanmalarını sağlamak ve aynı zamanda enerjinin şebekeye verilmesi veya şebekeden alınması durumunda oluşabilecek kayıpları en aza indirmektir. Bu şekilde, tesislerin kendi enerjilerini üretmeleri ve tüketmeleri, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel etkilerini azaltmak açısından önemlidir.
https://yottamuhendislik.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/michael-fortsch-czqpP2Rrjd4-unsplash-scaled.jpg

5.1.h

5.1.h Maddesi Hakkında
5 MW üstü tüketim gerektiren ve yüksek anlık tüketimi olan tesisler için kurulacak üretim tesisleri veya mevcut üretim tesisleri, tüketim tesisleriyle aynı dağıtım bölgesinde bulunma zorunluluğu kalmamıştır. Ayrıca, aynı tüzel kişiliğe ait birden fazla tüketim tesisi, aynı elektrik üretim tesisi ile ilişkilendirilebilir.
Bu düzenleme, üretim tesislerinin daha geniş bir alanda konumlandırılmasına olanak tanımakta ve aynı tüzel kişiliğe ait birden fazla tüketim tesisi ile aynı üretim tesisi arasında bağlantı kurulmasına imkan sağlamaktadır. Bu durum, özellikle büyük ölçekli tesisler için daha esnek bir kullanım sağlamaktadır.
Ancak, bu durumda bile, tüketim ve üretim tesisleri arasındaki bağlantının bulunması ve üretilen enerjinin tüketim tesisine ulaştırılması için uygun bir iletim ve dağıtım altyapısının olması gerekmektedir. Bu nedenle, üretim tesislerinin konumlandırılmasında ve tüketim tesisleriyle bağlantı kurulmasında uygun altyapı faktörü de göz önünde bulundurulmalıdır

GES Başvuru ve Kabul Süreci

https://yottamuhendislik.com.tr/wp-content/uploads/2023/04/Ekran-goruntusu-2023-04-02-005719-1.png
Çağrı Mektubu ve Devreye Alma Arasındaki Yasal Süreç Takibi
Anahtar Teslim Santral Kurulumu ve Bakımı
Scada Sistem ve Uzaktan İzleme

İki ana güneş enerjisi kurulumu türü vardır: şebekeye bağlı ve şebeke dışı. Şebekeye bağlı güneş enerjisi kurulumları elektrik şebekesine bağlanır ve sistem tarafından üretilen fazla enerji kamu hizmeti şirketine geri satılabilir. Şebekeden bağımsız güneş enerjisi kurulumları elektrik şebekesine bağlı değildir ve güneş parlamadığında kullanım için fazla enerjiyi depolamak için pil depolaması gerektirir.

Güneş panellerini kurma süreci, saha değerlendirmesi, sistem tasarımı, izin verme ve kurulum dahil olmak üzere birkaç adımı içerir. Profesyonel bir güneş enerjisi kurulum şirketi, genellikle ilk danışmadan son incelemeye kadar kurulum sürecinin tüm yönlerini ele alır.

Güneş enerjisi kurulumunun faydaları arasında daha düşük elektrik faturaları, daha düşük karbon emisyonları ve daha fazla enerji bağımsızlığı yer alır. Ek olarak, güneş enerjisinin benimsenmesi teşvik etmek için vergi kredileri ve indirimler gibi teşvikler sunmaktadır.

Kurulum & Bakım

GES tasarlanırken kurulacak alan, mevcut şebeke altyapısı ve ihtiyaçlar değerlendirilerek en uygun proje hazırlanmalıdır.
1
ÇAĞRI MEKTUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Lisanssız üretim bağlantı başvuru formu,

2- Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişilerin yetki belgeleri,

3- Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu ya da asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri yer alan kira sözleşmesi,

4- Üretim tesisinin kamu, hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak istenmesi halinde kullanım hakkının elde edildiğine dair belge,

5- Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;

 • Mutlak tarım arazileri,
 • Özel ürün arazileri,
 • Dikili tarım arazileri,
 • Sulu tarım arazileri,

olmadığına dair Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak marjinal tarım arazisi yazısı,

6- Sabit gezici olmayan abone numarası,

7- Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınacak belge,

8- Başvuru ücretinin ilgili şebeke işletmecisinin hesabına yatırıldığına dair dekont,

9- Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren Tek Hat Şeması,

10- Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan GES Teknik Değerlendirme Formu,

11- Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,

12- Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,

13- Tüzel kişinin ortaklık yapısını gösterir ticaret sicil gazetesi,

14- Vergi levhası,

15- Çatı tipi başvurularda iskân belgesi,

16- Şirket ortaklarının piyasaya giriş yasağı olmadığına dair beyan formu,

17- Kurulu güç sınırına ilişkin şirket yetkilileri tarafından imzalanmış beyan formu,

18- Başvuru yapan tüzel kişiliğin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu ve varlığı halinde bu kişilerin kontrolünde olan kişiler için tüzel kişiden alınacak kontrol beyanı hazırlanarak, dağıtım firmasına başvuru yapılır.

2
GES KABUL SÜRECİ
 • İlgili dağıtım şirketinden alınan bağlantı anlaşması çağrı mektubu yazıları,
 • Tesise ait onaylı proje,
 • Santralin genel yerleşim planı,
 • Yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri şeması,
 • Topraklama ve yıldırımdan korunma planları şeması,
 • AG, YG tek hat şeması,
 • AG, YG kablo dağıtım planı,
 • Vaziyet planı,
 • Tesis sahibi ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme,
 • Kısa devre hesapları,
 • Sistem bağlantı görüşü,
 • Sistem bağlantı anlaşması,
 • Uygunluk belgeleri,
 • ÇED belgesi,
 • Tesis bilgi formu,
 • Geçici kabul işlemleri için tesis sahibi adına heyete katılacak kişiye ait tesis sahibi tarafından verilen yetki yazısı veya vekâletname,
 • Keşif cetveli,
 • Vergi levhası, ticaret sicil gazeteleri, yetkili kişilerin imza sirküleri,
 • Topraklama direnç ölçüm raporu,
 • Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Teknik Değerlendirme Raporu,
 • Proje onay yazısı ve imar yazısı,
 • Tesiste kullanılacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri gösteren bilgi ve belgeler,
 • Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kurulacak kişi ve iletişim bilgileri,
 • Kar, buz ve rüzgâr yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yüklerin etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,
 • Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygun olduğunu gösteren İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı ile başvuru yapılır.
3
GES KURULUM SÜRECİ

Başvurunun uygun bulunması halinde proje onay bedeli belirtilen hesaba yatırılarak  “proje onayı” belgesi alınır. Bu süreçten sonra sahanın kurulumuna başlanır.

Onay sürecinden sonra 30 gün içinde ilgili dağıtım şirketi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması imzalanır. Bağlantı anlaşmasının yapılmasından sonra tesis 24 ay içinde tamamlanır. Mücbir sebepler dışında, bu sürelerin sonunda üretim tesisinin tamamlanmaması halinde bağlantı anlaşmasına ilişkin izin belgeleri kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

GES

Elektrik faturaları: Güneş enerjisi sistemleri, şirketlerin elektrik faturalarını düşürerek önemli bir enerji maliyeti tasarrufu sağlar.
Bakım maliyetleri: Güneş enerjisi sistemleri, düşük bakım gerektirdiği için şirketlerin bakım maliyetlerini azaltır.
İşletme maliyetleri: Güneş enerjisi sistemleri, şirketlerin işletme maliyetlerini düşürür. Güneş enerjisi sistemi kullanan bir şirket, enerji tedarikine olan bağımlılığı azaltarak, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenir.
Vergi avantajları: Güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu ve kullanımı için vergi teşvikleri ve diğer teşvikler sunulmaktadır. Bu nedenle, şirketler güneş enerjisi sistemleri sayesinde vergi avantajlarından da faydalanabilirler.
Kurulum maliyetleri: Güneş enerjisi sistemleri, kurulum maliyetleri düşük olan bir seçenektir. Ayrıca, güneş enerjisi sistemleri, uzun ömürlü olduğu için uzun vadede maliyet etkin bir çözüm sağlar.

İşletme Maliyeti Azalır

Yıllık Zam Oranı

Tasarruf miktarı

Sera Gazı Salınımı Engellenir

BİZE ULAŞMAK İÇİN

ÇALIŞMA SAATLERİ
Pazartesi - Cumartesi : 8.30 - 18.00
KONUM
Tavukçu yolu Cad. Ayyıldız Sok. No:3A Ümraniye/İstanbul
TELEFON
0216 999 49 51
MAİL
info@yottamuhendislik.com.tr